نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-4521517
امروز
شنبه 1400/3/29
|
ساعت1399/10/03  |    10:0  |   299 |    کد خبر 2 |     چاپ خبر

سوم دی روز ثبت احوال بر همه زحمت کشان این عرصه‌ی پر اهمیت خدمت خجسته باد.امروز به مناسبت روز ملی ثبت احوال، می‌خواهم خودم را کمی رسمی‌تر به شما معرفی کنم: نام من شناسنامه است، چاپ میشوم هر روز، برای عزیزان شما ملیتم ایرانی است. کد ملی من جمعیت ایران است متولد شده در 1297 هجری شمسی سن من برابر با یک قرن شده است قدّ یک عُمر، نشیبم و فراز قدّ یک عمر پر از تجربه ام صفحات خالی ام پر می شود با نام قشنگ فرزندان ایران بهترین فرداها، آرزوی دل پر امیدم و احوال دلم در گروِ نام خوش نوزادان ایران است. 3 دی روز ثبت احوال بر همه زحمت کشان این عرصه‌ی پر اهمیت خدمت خجسته باد.
آدرس : کردستان ، مریوان بلوار 23 تير جنب سازمان آب
کد پستی : 53397-66718 | نمابر: 08734521517 | شماره تماس : 4521517-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com